Opis przedmiotu

Przedmiot: Multimedia w PR i reklamie

Rok akademicki: 2016/2017

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia licencjackie (I stopień): III rok, dzienne

Zajęcia: wtorek, 11:30-13:00, sala 206, II p.

Format zajęć: ćwiczenia (30 godzin)

Prowadzący: mgr Bogusław Feliszek

Kontakt: tel. 77 441 40 14, e-mail: biuro[at]pressence.com.pl

Cele ogólne:

Celem kursu jest wzbogacenie i utrwalenie wiedzy na następujące tematy:

1. zastosowanie wybranych multimediów w PR i reklamie,

2. zasady komunikacji online,

3. pomiar efektywności PR i reklamy w multimediach.

Głównymi tematami są wybrane multimedia, źródła informacji i zarządzanie informacjami w procesie tworzenia i wykorzystania multimediów i ocena efektywności wybranych multimediów.

Efekt praktyczny:

Studenci zdobywają wiedzę i doskonalą umiejętności przygotowania i wykorzystania wybranych multimediów, analizy i identyfikacji problemów w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie badań skuteczności PR i reklamy.

Formy, metody i techniki nauczania:

Prezentacja, dyskusja, pytania (przygotowawcze, sokratejskie, zbierające), burza mózgów, ankieta, eksperyment, praca w grupie i pisanie bloga.

Zagadnienia szczegółowe:

1. ĆWICZENIA (30 godzin)

I. Wprowadzenie do przedmiotu (test multimedialny)

II. Kreatywność w tworzeniu multimediów (definicja kreatywności, proces kreatywny i wartość dodatkowa)

III. Zastosowanie Internetu w PR i reklamie (komunikacja online)

IV. Media społecznościowe (Twitter, Facebook, Google+, Pinterest)

V. Blogi (Blogger, Wordpress, Tumblr)

VI. Portale internetowe, firmowe strony WWW, biura prasowe online

VII. Konferencje prasowe online, czaty, listy dyskusyjne online, e-mail, sms i newslettery

VIII. Video (Wistia, Animaker, Dvolver)

IX. Zdjęcia i infografika

X. Kampanie bannerowe

XI. Badania sondażowe online

XII. Badania multimediów w PR i reklamie

XIII. Narzędzia do prezentacji (PowerPoint, Impress, Prezi, PowToon, RawShorts)

XIV. Debata oksfordzka "Multimedia zmniejszają czy zwiększają skuteczność PR i reklamy?"

XV. Podsumowanie (1. test multimedialny i 2. prezentacja wyników autorskiego projektu multimedialnego)

I. Literatura

1. Budzyński W., 1998. System oceny skuteczności i efektywności działań PR, [w:] Budzyński W., Public relations, Warszawa: Poltext, s. 147-156

2. Caples J., Hahn F. E., 2000. Dwadzieścia sposobów zwiększenia siły reklamy, [w:] Caples J., Hahn F. E. Skuteczna reklama, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, s. 150-174

3. Caples J., Hahn F. E., 2000. Siedemnaście sposobów testowania reklam, [w:] Caples J., Hahn F. E. Skuteczna reklama, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, s. 246-279

4. Green A., 2004. Proces kreatywny, [w:] Green A., Kreatywność w public relations, 2004: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 47-78

5. Levine M., 2003. Partyzanckie Public Relations w Internecie, Warszawa: Placet

6. Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., 2009, Nowe media, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

7. Manovich L., 2006. Język nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

8. Reeves B., Nass C., 2000. Media i ludzie, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

9. Ries A., Ries L., 2004. Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

10. Rozwadowska B., 2002. Nowe technologie, [w:] Rozwadowska B., Public relations, 2002: Studio EMKA , 334-340

Warunki zaliczenia ćwiczeń

1. Obecność na zajęciach

Aktywność na ćwiczeniach, systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do zajęć; rzeczowy i twórczy udział w dyskusjach; dopuszczalna jedna absencja.

2. Blog

Systematyczne publikowanie na blogu http://multimediawprireklamie.blogspot.com wpisów związanych z przedmiotem zajęć. Wpisy powinny mieć charakter multimedialny (zdjęcia, dźwięk, video, infografika). Do zaliczenia tej pracy potrzeba co najmniej 7 wpisów. Wpisy powinny pojawiać się regularnie (na przykład co dwa tygodnie). Liczą się wpisy w okresie: 22.02-22.05.2017.

3. Autorski projekt multimedialny

Opracowanie projektu i przeprowadzenie akcji promocyjnej z wykorzystaniem multimediów. Praca w grupie (3-4 osoby). Termin zatwierdzenia tematu projektu: 21.03.2017. Projekt prowadzony co najmniej 4 tygodnie. Termin zakończenia projektu: 15.05.2017. (szczegóły na zajęciach)

Punktacja

1. Aktywność na zajęciach 25 pkt.

2. Blog 35 pkt.

3. Autorski projekt multimedialny 40 pkt.

Skala ocen

2
3
3,5
4
4,5
5
0-49 pkt.
50-60 pkt.
61-72 pkt.
73-83 pkt.
84-95 pkt.
96-100 pkt.

Uwaga: regularne postępy + niezależne myślenie + wewnętrzna motywacja = lepsza ocena końcowa