Informacje dla studentów

1. Blog http://multimediawprireklamie.blogspot.com jest projektem w ramach zaliczenia zajęć studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Opolskim.

2. Praca polega na systematycznym umieszczaniu na blogu wpisów związanych z przedmiotem zajęć "Multimedia w PR i reklamie".

3. Do zaliczenia tej pracy potrzeba co najmniej 7 premierowych autorskich wpisów. Nie wolno publikować własnych wpisów umieszczonych wcześniej na innych blogach.

4. Optymalna objętość wpisu 3-4,000 znaków. Dłuższe wpisy powinny być podzielone na części (część 1, część 2,...). Nie więcej niż trzy części.

5. Każdy wpis powinien mieć rzeczowy tytuł i być opisany trzema hasłami kluczowymi w kolejności alfabetycznej, na przykład: multimedia, PR, reklama. Warto pamiętać o śródtytułach.

6. Wpisy powinny pojawiać się regularnie (na przykład co dwa tygodnie).

7. Zalecane jest ilustrowanie wpisów zdjęciami, grafikami i nagraniami video.

8. Korzystanie z cudzych treści (zdjęcia, grafiki, nagrania video) musi odbywać się zgodnie z przepisami o prawie autorskim (podanie źródła i ewentualnie uzyskanie zgody autora.)

9. Pod uwagę brane są wpisy na blogu w okresie: 22.02-22.05.2017.

10. Administratorem bloga jest Bogusław Feliszek.